ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Διαγνωστικά Τμήματα

 1. Αιματολογικό
 2. Βιοχημικό
 3. Μικροβιολογικό
 4. Ανοσολογικό
 5. Ιολογικό
 6. Ορμονολογικό
 7. Μοριακής γενετικής
 8. Προγεννητικού ελέγχου
 9. Κυτταρολογικό
 10. Μαγνητικής Τομογραφίας
 11. Αξονικής Τομογραφίας
 12. Ακτινολογικό (Ψηφιακή απεικόνιση)
 13. Μαστογραφίας (Ψηφιακή απεικόνιση)
 14. Οστεοπόρωσης
 15. Λιπομέτρησης
 16. Πανοραμικής – Κεφαλομετρικής Οδόντων (Ψηφιακή απεικόνιση)
 17. Υπερηχογράφημα Σώματος
 18. Triplex αρτηριών και φλεβών
 19. Doppler αρτηριών και φλεβών
 20. Υπερηχογράφημα κυήσεως
 21. Μαιευτικά υπερηχογραφήματα (Αυχενική διαφάνεια – β’ επιπέδου)

Καρδιολογικό Tμήμα

 1. Triplex Καρδιάς
 2. Doppler Καρδιάς
 3. Υπερηχογράφημα Καρδιάς M- MODE 2D
 4. Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 5. Δοκιμασία Κόπωσης

Προληπτικός έλεγχος υγείας (check up)

Βεβαίωση αθλητικής ικανότητας