Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ & ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ως μέλος του ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ εργάζεται σε υψηλά επίπεδα ποιότητας και απόδοσης με άρτιο εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής σε όλα τα ιατρικά πεδία όπου προσφέρει διαγνωστικές υπηρεσίες.

Η τεχνολογική επάρκεια του εξοπλισμού στοχεύει στην αξιοπιστία στην διάγνωση, την μείωση ή και εξάλειψη των κινδύνων από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που περιλαμβάνουν κάποιες εκ των εξετάσεων καθώς και την βελτιστοποίηση των χρόνων εξέτασης.

Η Μονάδα μας συνεργάζεται με κορυφαίους κατασκευαστικούς οίκους στον χώρο του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού εκ των οποίων ενδεικτικά αναφέρονται οι εταιρείες: SIEMENS, GENERAL ELECTRIC και ROCHE.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Αιματολογικό, Ανοσολογικό, Βιοχημικό, Μικροβιολογικό και Ορμονολογικό)

Στα εργαστήρια έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν υπό την εποπτεία εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού αυτοματοποιημένα συστήματα για όλα τα στάδια διενέργειας των διαγνωστικών εξετάσεων.

Συγκεκριμένα, οι διεργασίες από την λήψη των βιολογικών δειγμάτων έως και την έκδοση των αποτελεσμάτων εξυπηρετούνται από αυτοματοποιημένα συστήματα των κατασκευαστικών Οίκων Roche και Siemens.

Σε όλες τις διαδικασίες εφαρμόζονται Διεθνή Πρωτόκολλα Διαπίστευσης με σκοπό την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας λάθους, την ορθή ταυτοποίηση των δειγμάτων και την παρακολούθηση της ιχνηλασιμότητας αυτών εντός των εργαστηρίων. Το σύνολο αυτών των διαδικασιών εξασφαλίζουν υψηλή αξιοπιστία στα εργαστηριακά αποτελέσματα.

Το εργαστήριο συμμετέχει σε πλήθος Ελληνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ελέγχου ποιότητας και λαμβάνει σταθερά τις υψηλότερες αξιολογήσεις αποδεικνύοντας έμπρακτα την αξιοπιστία του. Επιπροσθέτως, το εργαστήριό μας έχει λάβει την διαπίστευση ΕΝ ISO 15189:2012 από το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (ΕΣΥΔ) για ένα μεγάλο πλήθος εργαστηριακών εξετάσεων.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Το ακτινολογικό εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με ακτινολογικό σύστημα που υποστηρίζεται με ψηφιακά συστήματα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται υψηλή ποιότητα και διακριτική ικανότητα στην ιατρική απεικόνιση.

ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ

Σύστημα ορθοπαντομογράφου ψηφιακής απεικόνισης έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί προσφέροντας την δυνατότητα αξιόπιστων οδοντιατρικών απεικονίσεων (κεφαλομετρικές και πανοραμικές λήψεις).

ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

Το προηγμένης τεχνολογίας σύστημα πολυτομικού Αξονικού Τομογράφου που έχει εγκατασταθεί στο Κέντρο μας εξυπηρετεί το σύνολο των Πρωτοκόλλων εξετάσεων Αξονικής Τομογραφίας με την μέγιστη αξιοπιστία και διαγνωστική ευαισθησία.

Ο εξοπλισμός εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα στην απεικόνιση και ελεγχόμενη δόση ακτινοβολίας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το βέλτιστο διαγνωστικό αποτέλεσμα με την μικρότερη δυνατή δόση ακτινοβόλησης του εξεταζόμενου.

ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ο Μαγνητικός Τομογράφος SIEMENS 1.5 Tesla προσφέρει την δυνατότητα διενέργειας όλων των διαγνωστικών Πρωτοκόλλων Μαγνητικών Τομογραφιών.

MAMMOMAT FUSION της SIEMENS

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του, εγκατέστησε και λειτουργεί νέο σύστημα Ψηφιακού Μαστογράφου της SIEMENS, εξοπλισμένου επιπλέον με ειδικό σύστημα αυτόματης προσαρμογής της πίεσης ώστε να ασκείται ακριβώς η πίεση που απαιτείται για τη βέλτιστη απεικόνιση των μαστών και επίσης εξοπλισμένο με εξειδικευμένο σύστημα ορθής διαχείρισης της ακτινοβολίας, προσαρμοζόμενο στη δομή και την πυκνότητα των μαστών κάθε εξεταζόμενου προσώπου.

Με το καινούργιο μας Ψηφιακό Συγκρότημα Μαστογραφίας με ανιχνευτή FLAT PANEL υπερσύγχρονης τεχνολογίας FFDM χαμηλής δόσεως, λαμβάνονται αξιόπιστες, υψηλής ποιότητας και ευκρίνειας εικόνες με την μικρότερη δυνατή ακτινοβόληση του προσώπου που εξετάζεται.

ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

Στην Μονάδα μας είναι εγκατεστημένα συστήματα έγχρωμης υπερηχοτομογραφίας σύγχρονης τεχνολογίας για τις υπερηχοτομογραφικές μελέτες όλων των συστημάτων του οργανισμού (καρδιάς, λοιπών οργάνων, ανατομικών περιοχών του σώματος και παρακολούθηση κύησης).

Τα μοντέλα που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν προσφέρουν την μέγιστη διαγνωστική δυνατότητα και ταυτόχρονα διακριτική ευαισθησία.

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

Στο Κέντρο μας έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί οστεοπυκνόμετρο τελευταίας τεχνολογίας του κατασκευαστικού Οίκου GENERAL ELECTRIC που προσφέρει υψηλή αξιοπιστία με την χαμηλότερη δυνατή δόση ακτινοβόλησης του εξεταζόμενου.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΟΠΩΣΗΣ

Το σύστημα δοκιμασίας κόπωσης που έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στην Μονάδα μας είναι κατασκευασμένο από την εταιρεία GENERAL ELECTRIC και διαθέτει ενσωματωμένο Ηλεκτροκαρδιογράφο με υψηλότατη καταγραφική ευαισθησία των ηλεκτρικών σημάτων. Επιπλέον, διαθέτει σύστημα διατήρησης αρχείου για το σύνολο της Ηλεκτροκαρδιογραφικής μελέτης που προκύπτει από την διενέργεια του Πρωτοκόλλου της εξέτασης της Δοκιμασίας Κόπωσης.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ (Pacs)

Το σύνολο του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Κέντρου μας έχει διασυνδεθεί με δύο (2) κεντρικούς διακομιστές, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Αποθήκευσης Ιατρικών Εικόνων. Με την κεντρική αυτή διαχείριση επιτυγχάνεται η δημιουργία ενός προσωπικού φακέλου υγείας ανά ασθενή όπου μπορούν να ανατρέξουν σε οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον προκειμένου να ανακτήσουν με απόλυτη αξιοπιστία τις ιατρικές εικόνες των εξετάσεών τους χωρίς φθορές ή αστοχίες υλικού όπως παρατηρούνταν στο παρελθόν όταν φυλάσσονταν χάρτινες εκτυπώσεις ή φιλμς.

Ακόμη περισσότερο, οι εικόνες των εξετάσεων μπορούν να αποσταλούν στους θεράποντες ιατρούς ηλεκτρονικά με απόλυτη αξιοπιστία και ασφάλεια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό. Έτσι λοιπόν, οι συμπολίτες μας μπορούν να εμπιστεύονται στην ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ & ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ για τις εξετάσεις τους και να αισθάνονται απολύτως ασφαλείς.