Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ & ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, είναι μια νέα Μονάδα του ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, που δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων.

Οι ιατρικές-διαγνωστικές υπηρεσίες που προσφέρει η ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ & ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ είναι πιστοποιημένες και διαπιστευμένες με το Διεθνές Πρότυπο Ποιότητας ΕΝ ISO 15189:2012 και προσφέρονται σε λογικές και βιώσιμες τιμές.

Οι εταιρείες που ενδιαφέρονται για την διενέργεια εργασιακών check up που στοχεύουν να ανιχνεύσουν πρώιμα και έγκαιρα τυχόν βλάβες στην υγεία που μπορεί να οφείλονται στις εργασιακές συνθήκες που επικρατούν στις εγκαταστάσεις τους μπορούν να συνεργαστούν με την Μονάδα μας.

Το αρμόδιο τμήμα των εργασιακών check up μπορεί να βοηθήσει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του ειδικού προφίλ εξετάσεων που θα ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες της δικής σας επιχείρησης.

Επιπροσθέτως, η Μονάδα μας διαθέτει οργανωμένη υπηρεσία εργασιακών check up με κατάλληλο εξοπλισμό και μέσα ώστε να διενεργήσει το σύνολο των αιμοληψιών που θα απαιτηθούν, τοπικά στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας με απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία και με την εποπτεία ειδικού κλιμακίου ιατρών που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια των εξεταζομένων.

Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ & ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, έχοντας την γνώση ότι οι εργαζόμενοι έχουν και άλλες διαγνωστικές ανάγκες πέραν του εργασιακού check up προσφέρει τόσο στους ίδιους όσο και στις οικογένειές τους το δικαίωμα να εξυπηρετηθούν από την Μονάδα μας με ειδική εκπτωτική πολιτική, ως ευχαριστία για την εμπιστοσύνη προς τις υπηρεσίες μας.

Ήδη, μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων της περιοχής μας εμπιστεύονται την ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ & ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ για τα εργασιακά τους check up και απολαμβάνουν ιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου ποιότητας για τους εργαζόμενους και ορθής τιμολόγησης για την εταιρεία.