πιστοποιήσεις ιατρικής διάγνωσης κερατσίνιΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, είναι ένα σύγχρονο διαγνωστικό κέντρο που δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων και προσφέρει πιστοποιημένες και διαπιστευμένες εξετάσεις με ασφάλεια και αξιοπιστία.

Τα ιατρικά εργαστήρια αξιολογούνται με κορυφαίες βαθμολογίες στα Εθνικά (άνω των 200 εργαστηρίων) και Ευρωπαϊκά (άνω των 550 εργαστηρίων) Προγράμματα εξωτερικής ποιοτικής αξιολόγησης επιβεβαιώνοντας έτσι την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων τους.

Οργανωτικά, η ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ εφαρμόζει τους εσωτερικούς ποιοτικούς ελέγχους που προβλέπονται στα Διεθνή Πρότυπα Ποιότητας για όλα τα επίπεδα της εξυπηρέτησης των επισκεπτών και έχει λάβει το Πιστοποιητικό Ποιότητας ΕΝ ISO 9001:2008 και έχει διαπιστευθεί για τις εξετάσεις της, με το ειδικό Πιστοποιητικό EN ISO 15189:2012.

Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός τεχνολογίας αιχμής που είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί στη Μονάδα μας, προσφέρει αναβαθμισμένες επιλογές διάγνωσης που αξιοποιούνται από τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας τόσο τους ιατρούς όσο και τα μέλη του παραϊατρικού προσωπικού μας. Όλοι οι συνεργάτες μας φροντίζουν για την συστηματική αναβάθμιση των γνώσεων τους πάνω στις σύγχρονες ιατρικές εξελίξεις έτσι ώστε να εγγυώνται την πλέον αναβαθμισμένη και ποιοτική διενέργεια εξετάσεων με την μικρότερη δυνατή ταλαιπωρία για τους εξεταζόμενους.

pdf iconΠιστοποίηση ΕΝ ISO 15189:2012 - Κατεβάστε το αρχείο  

pdf iconΠιστοποίηση ΕΝ ISO 9001:2008 - Κατεβάστε το αρχείο  

pdf iconΠιστοποίηση ΕΝ ISO 9001:2008 - Κατεβάστε το αρχείο