Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του, εγκατέστησε και λειτουργεί νέο σύστημα Ψηφιακού Μαστογράφου της SIEMENS, εξοπλισμένου επιπλέον με ειδικό σύστημα αυτόματης προσαρμογής της πίεσης ώστε να ασκείται ακριβώς η πίεση που απαιτείται για την βέλτιστη απεικόνιση των μαστών και επίσης εξοπλισμένο με εξειδικευμένο σύστημα ορθής διαχείρισης της ακτινοβολίας, προσαρμοζόμενο στην δομή και την πυκνότητα των μαστών κάθε εξεταζόμενου προσώπου.

psifiakos mastografos koropi

Με το καινούργιο μας Ψηφιακό Συγκρότημα Μαστογραφίας με ανιχνευτή FLAT PANEL υπερσύγχρονης τεχνολογίας FFDM χαμηλής δόσεως, λαμβάνονται αξιόπιστες, υψηλής ποιότητας και ευκρίνειας εικόνες με την μικρότερη δυνατή ακτινοβόληση του προσώπου που εξετάζεται.

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ επενδύει διαχρονικά στην πλέον σύγχρονη και εξελιγμένη τεχνολογία στο χώρο της Υγείας,

… γιατί έχει σημασία να γνωρίζεις.