Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του, εγκατέστησε και λειτουργεί νέο, προηγμένο σύστημα Λιπομέτρησης με τη μέθοδο DEXA.

lipometrisi3Συγκεκριμένα, με τη μέθοδο αυτή μπορούμε να προσδιορίσουμε με υψηλή αξιοπιστία τον Λιπώδη, τον Μυϊκό και τον Οστίτη Ιστό αναλυτικά ανά περιοχή του σώματος.

lipometrisi2Οι κοινές μέθοδοι λιπομέτρησης (μέθοδος αγωγιμότητας, βάσει ΒΜΙ, ζυγαριών κλπ) βασίζονται σε εκτιμήσεις με μεγάλο εύρος σφάλματος και χωρίς την δυνατότητα διαχωρισμού των στοιχείων του σώματος.

Γιατί Λιπομέτρηση με τη μέθοδο DEXA;

  • Αποτελεί την Μέθοδο Αναφοράς έναντι όλων των υπολοίπων μέχρι σήμερα γνωστών μεθόδων.
  • Η μέτρηση του Λιπώδους και μη Λιπώδους ιστού είναι άμεση και όχι έμμεση.
  • Παρέχει πληροφορίες κατανομής του Λιπώδους ιστού ανά περιοχή του σώματος.
  • Κατηγοριοποιεί τον Σωματότυπο σε γυναικοειδή ή ανδροειδή δίνοντας σημαντική πληροφορία για την πρόληψη ασθενειών.
  • Ελέγχει την εξέλιξη του δείκτη κατανομής Λιπώδους και Μυϊκού ιστού κατόπιν ολοκλήρωσης προγράμματος διατροφής και άσκησης.
  • Παρέχει την δυνατότητα στους ειδικούς να προσδιορίσουν το ιδανικό βάρος και τον βασικό μεταβολικό ρυθμό ώστε να εξειδικευθεί σωστά το πρόγραμμα διατροφής και άσκησης.
  • Εκτιμάται η μυϊκή ατροφία μετά από ασθένεια ή τραυματισμό.
  • Δίνει την δυνατότητα δημιουργίας εστιασμένου προγράμματος άσκησης για την ενίσχυση και ενδυνάμωση συγκεκριμένων ανατομικών περιοχών κυρίως για τους αθλητές.

Η εξέταση διαρκεί μόνο λίγα λεπτά και έχει ελάχιστη δόση ακτινοβολίας. Στο Κέντρο μας παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης σύγκρισης σε κάθε επανεξέταση με την προηγούμενη και φαίνεται έτσι κάθε πιθανή διαφοροποίηση.


lipometrisi1

 Έχει σημασία να γνωρίζεις.

Με τις σημαντικές πληροφορίες της νέας εξέτασης μπορούμε να βελτιώσουμε την εικόνα και την υγεία μας.


Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ με απόλυτο σεβασμό τόσο απέναντι στην πελατεία του όσο και στον Ιατρικό κόσμο, επενδύει στην πλέον σύγχρονη και εξελιγμένη τεχνολογία στο χώρο της Υγείας.