Εβδομάδα πρόληψης για την Αναιμία

Οι κακές διατροφικές συνήθειες που έχουν ως αποτέλεσμα την έλλειψη απαραιτήτων διατροφικών παραγόντων από τον οργανισμό, όπως ο σίδηρος, η B12 και το φυλλικό οξύ, οι κληρονομικοί παράγοντες (π.χ. στίγμα), χρόνιες φλεγμονές, απώλεια αίματος κ.α. αποτελούν τις κυριότερες και συνηθέστερες αιτίες εμφάνισης αναιμίας.

Η ελάττωση των επιπέδων της αιμοσφαιρίνης του αίματος ονομάζεται αναιμία. Η αναιμία που οφείλεται σε έλλειψη σιδήρου (σιδηροπενική αναιμία) είναι η συνηθέστερη μορφή παγκοσμίως και εμφανίζεται σε πολλές γυναίκες στην αναπαραγωγική περίοδο καθώς και σε εφήβους.

Τα συχνότερα συμπτώματα της αναιμίας είναι: ωχρότητα δέρματος, κούραση, ταχυκαρδία και ασυνήθιστη δυσκολία στην αναπνοή όταν γίνεται κάποια σωματική προσπάθεια. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι δυνατόν να υπάρχει αναιμία χωρίς να υπάρχει οποιοδήποτε από τα ανωτέρω συμπτώματα. Η διάγνωση της αναιμίας γίνεται από τον θεράποντα ιατρό, μέσω κλινικής εξέτασης και εργαστηριακών εξετάσεων.

Τα καλά νέα…

Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ έχοντας ως πάγια επιδίωξη την εμπέδωση της αξίας της Πρόληψης στην Υγεία, προσφέρει στον πληθυσμό της πόλης μας για το διάστημα 22/06/2015 έως 27/06/2015 την δυνατότητα να ελέγξουν τον οργανισμό τους για το ενδεχόμενο αναιμίας με τη διενέργεια των κάτωθι προληπτικών εξετάσεων:

 ΔΩΡΕΑΝ Γενική Αίματος

 Check Up Αναιμίας:
Σίδηρος, Φερριτίνη: 8€

(Για την πραγματοποίηση του ελέγχου γίνεται απλή αιμοληψία μετά από 8ωρη νηστεία).

Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ πάντα κοντά στις κοινωνικές ανάγκες, αποδεικνύει την ευαισθησία της στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον.