Δεκαπενθήμερο  Πρόληψης για την Γυναίκα

Ένα σημαντικό δώρο ζωής είναι ο προληπτικός έλεγχος που μπορεί να αποτρέψει δυσάρεστες εξελίξεις στην υγεία και την ποιότητα ζωής του καθενός από εμάς. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες κάθε ηλικίας πρέπει να παρακολουθούν συχνά την κατάσταση της υγείας του γεννητικού συστήματος.

Ένα σημαντικό όπλο στην προσπάθεια για την πρόληψη επικίνδυνων για την υγεία καταστάσεων είναι το Τεστ ΠΑΠ. Ονομάζεται έτσι προς τιμήν του Έλληνα ιατρού Γ. Παπανικολάου που το ανακάλυψε. Είναι μια προληπτική απλή, σύντομη, ανώδυνη και αποτελεσματική εξέταση, που χρησιμοποιείται ευρύτατα σε όλο τον κόσμο, για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι μία νόσος που προλαμβάνεται και θεραπεύεται αρκεί να διαγνωστεί εγκαίρως. Πάνω από το 80% των γυναικών στις οποίες ο καρκίνος διαγνώστηκε σε ένα πρώιμο στάδιο θεραπεύονται πλήρως.

Σε συνδυασμό με την γυναικολογική εξέταση και την υπερηχοτομογραφική απεικόνιση, η σημαντικότερη προληπτική εξέταση για τον καρκίνο αυτό είναι το τεστ Παπανικολάου. Έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει έγκαιρα και να κατηγοριοποιήσει προκαρκινικές καταστάσεις προστατεύοντας τις γυναίκες από δυσάρεστες εξελίξεις.

Τι περιλαμβάνει ο προληπτικός έλεγχος;

Κάθε γυναίκα θα πρέπει να υποβάλλεται σε Τεστ ΠΑΠ, αλλά και σε γυναικολογική εξέταση τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Η τυχόν ύπαρξη παθολογικών ευρημάτων στη μορφολογία του τραχήλου ή στο Τεστ ΠΑΠ, μπορεί να απαιτήσει συχνότερη διενέργεια της εξέτασης.

Ταυτόχρονα, o υπερηχοτομογραφικός έλεγχος Μήτρας – Ωοθηκών και Εξαρτημάτων δίνει στον θεράποντα ιατρό την απεικονιστική πληροφορία που χρειάζεται για να ελέγξει την υγεία του γεννητικού συστήματος της γυναίκας.

Τα καλά νέα…

Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ έχοντας ως πάγια επιδίωξη την εμπέδωση της αξίας της Πρόληψης στην υγεία, προσφέρει στον γυναικείο πληθυσμό της περιοχής μας για την περίοδο 7.12.2015 – 19.12.2015:

Check Up Γυναικολογικό:
Τεστ ΠΑΠ
και
Υπερηχογράφημα Μήτρας – Ωοθηκών
και Εξαρτημάτων: 25€

Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ πάντα κοντά στις κοινωνικές ανάγκες, αποδεικνύει την ευαισθησία της στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον.