Βεβαίωση Αθλητικής Ικανότητας

Ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας της επιστροφής των παιδιών και των νέων γενικότερα στα θρανία. Τα παιδιά γυρίζουν στα σχολεία τους, οι νέοι επιτυχόντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ετοιμάζονται για την καινούρια φάση της ζωής τους ενώ όσοι είναι ήδη φοιτητές ή σπουδαστές σχεδιάζουν την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής περιόδου.

Η διδακτική περίοδος είναι ιδιαίτερα απαιτητική στις μέρες μας και προϋποθέτει μεγάλη και συνεπή προσπάθεια εκ μέρους των νέων για να ανταπεξέλθουν με επιτυχία. Προς το σκοπό αυτό είναι εύλογο και σημαντικό, να ελεγχθεί προληπτικά η υγεία τους, πριν το ξεκίνημα της περιόδου ώστε να νιώθουν περισσότερο ασφαλείς, στην νέα σχολική και ακαδημαϊκή περίοδο, ειδικότερα όσοι πρόκειται να σπουδάσουν μακριά από την οικογενειακή εστία.

Συγκεκριμένα, για τους μαθητές, απαιτείται επιπλέον έλεγχος προκειμένου να πιστοποιηθεί η ικανότητά τους να μετάσχουν είτε στις δραστηριότητες του μαθήματος της γυμναστικής είτε στις αγωνιστικές απαιτήσεις του αθλήματος με το οποίο ασχολούνται.

Αλλά και για τους νέους φοιτητές ο ίδιος έλεγχος επιβάλλεται ώστε να νιώθουν σίγουροι για κάθε δραστηριότητα με την οποία ενδεχομένως θα θελήσουν να ασχοληθούν.

Τα καλά νέα…

Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ έχοντας ως πάγια επιδίωξη την εμπέδωση της αξίας της Πρόληψης στην Υγεία, προσφέρει στους νέους της περιοχής μας για το διάστημα από 01/09/2015 έως 30/10/2015:

Δωρεάν Γενική Αίματος
(μαζί με μία από τις δύο ακόλουθες επιλογές)

CHECK UP ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ
(για σχολική χρήση):

Σίδηρος & σάκχαρο ορού,
Ηλεκτροκαρδιογράφημα,
TRIPLEX καρδιάς,
Παιδιατρική εξέταση και Χορήγηση Βεβαίωσης Αθλητικής Ικανότητας: 45€

CHECK UP ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ:
Ηλεκτροκαρδιογράφημα, TRIPLEX καρδιάς
και Χορήγηση Βεβαίωσης Αθλητικής Ικανότητας: 30€

Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ πάντα κοντά στις κοινωνικές ανάγκες, αποδεικνύει την ευαισθησία της στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον.